چگونه مدفوع پلاستیکی ساخته شد ، رمز و راز یک ساعته دیگر حل شد

2021-04-12

قالب تزریق نوعی روش مدل سازی تولید محصول صنعتی است. محصولات معمولاً با تزریق لاستیک و پلاستیک ساخته می شوند. قالب تزریق را می توان به قالب قالب تزریقی و قالب ریخته گری تقسیم کرد.
دستگاه قالب گیری تزریقی (که به آن دستگاه تزریق یا دستگاه قالب گیری تزریقی گفته می شود) مواد ترموپلاستیک یا حرارتی با استفاده از قالب قالب پلاستیکی به اشکال مختلف از محصولات پلاستیکی تجهیزات اصلی قالب ریزی و سازه است ، قالب تزریق از طریق دستگاه قالب گیری تزریقی و قالب برای دستیابی است.
مدفوع پلاستیکی دستگاه قالب گیری تزریقی در قالب مربوطه ساخته شده است.